1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος
    1. Ηράκλειο: Διάνυσμα (Εκδοτικός οργανισμός), 2017