1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Καβάφης, Κωνσταντίνος Π.
    1. Αθήνα: Beebooks.gr (Εκδοτικός οργανισμός)