Μάθηση και κοινωνία : η εκπαίδευση στις θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Οδυσσέας, 2003

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παπαμιχαήλ, Γιάννης Δ.
 4. Δεύτερη έκδοση
 5. Γιάννης Παπαμιχαήλ.
 6. Αθήνα: Οδυσσέας, 2003
 7. 319 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. 9602100141
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [313]-319
  • Εισαγωγικά

   ι. Επιστημολογική και ψυχολογική προοπτική της μετάβασης απο τον οργανισμό στο υποκείμενο

   ιι. Τα μοντέλα της μάθησης και της διδασκαλίας

   ιιι. Εμβέλεια και όρια του πιαζετικού μοντέλου της γνωστικής ανάπτυξης

   1. Η υπόθεση της κοινωνικης ψυχογένεσης: vygotski, wallon, bruner
   2. Η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της κοινωνικης αλληλεπίδρασης

   επίλογος

   Βιβλιογραφία

   Biblionet