1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Αξιωματούχοι και υπάλληλοι (Έννοια)
    3. Νομικό καθεστώς, νόμοι και λοιπά (Έννοια)