1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κουγιουμτζόγλου, Δημήτρης
  2. Ελληνική
    1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Βυζαντινός πολιτισμός