1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μουσικό θέατρο (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Κέρκυρα (Γεωγραφικό Όνομα)
    4. Ιστορία και κριτική (Έννοια)