Θεωρία και μέθοδοι της πολιτικής επιστήμης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2020

Bibliographic Info

Manifestation
1η έκδοση
Αθήνα: Πεδίο, 2020
589 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
Διεθνείς σχέσεις
9789606350801
Βιβλιογραφία: σελίδες [541]-590.

Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση -- Οι συντελεστές του τόμου --- Εισαγωγή / Vivien Lowndes, David Marsh και Gerry Stoker  -- ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ -- Εισαγωγή στο Πρώτο Μέρος / Vivien Lowndes, David Marsh και Gerry Stoker -- Συμπεριφορική ανάλυση / David Sanders  -- Ορθολογική επιλογή / Andrew Hindmoor και Brad Taylor -- Θεσμοκεντρισμός / Vivien Lowndes  -- Κονστρουκτιβισμός και ερμηνευτική θεωρία / Craig Parsons -- Φεμινιστικές και έμφυλες προσεγγίσεις / Meryl Kenny και Fiona Mackay -- Μαρξισμός: μια πλανητική προοπτική /Ray Kiely -- Μεταδομισμός / Mark Wenman -- Πολιτική ψυχολογία / Frank Mols και Paul 't Hart -- Κανονιστική πολιτική θεωρία / Chris Armstrong -- ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ -- Εισαγωγή στο Δεύτερο Μέρος / Vivien Lowndes, David Marsh και Gerry Stoker -- Δέρμα, όχι απλώς πανωφόρι: οντολογία και επιστημολογία στην πολιτική επιστήμη / David Marsh, Seien A. Ercan και Paul Furlong -- Μετα-θεωρητικά ζητήματα /David Marsh -- Σχεδιασμός έρευνας / Dimiter Toshkov -- Ποιοτικές μέθοδοι /Ariadne Vromen -- Ποσοτικές μέθοδοι / Peter John -- Η συγκριτική μέθοδος / Matt Ryan -- Η πειραματική μέθοδος / Helen Margetts και Gerry Stoker -- Δεδομένα μεγάλου όγκου: μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας /Michael J. Jensen -- Η συνάφεια της πολιτικής επιστήμης / Gerry Stoker, Β. Guy Peters και Jon Pierre  -- Βιβλιογραφία.

Το βιβλίο αυτό, μια συστηματική εισαγωγή στη σύγχρονη πολιτική επιστήμη, αναδεικνύει τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μελετήσουμε τα πολιτικά φαινόμενα. Παρουσιάζει ολοκληρωμένα τις βασικές προσεγγίσεις και μεθόδους, δίνοντας στους φοιτητές το έναυσμα και την "εργαλειοθήκη" για να διερευνήσουν μόνοι τους τις πολιτικές διεργασίες και δομές. Η συγγραφική ομάδα του τόμου προέρχεται από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι όλοι τους ειδικοί στο θέμα που πραγματεύονται και διεθνούς κύρους. Τα προτεινόμενα για περαιτέρω μελέτη κείμενα, σε συνδυασμό με τα παραδείγματα που δείχνουν με σαφήνεια πώς οι ερευνητικές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν σε σύγχρονα ζητήματα, προσφέρουν στον αναγνώστη τα απαραίτητα εφόδια για να βελτιώσει τις σπουδές του στην πολιτική. Με ευρύτατη θεματολογία και γραμμένο με εύληπτο τρόπο, το βιβλίο Θεωρία και Μέθοδοι της Πολιτικής Επιστήμης είναι το τέλειο εγχειρίδιο για κάθε φοιτητή της πολιτικής επιστήμης που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του για τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε την πολιτική και την ερευνούμε. ⟶ Βιβλιονετ