Ελληνικός νεανικός τύπος : 1830-1914 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Καρποζήλου, Μάρθα
Πρώτη έκδοση
212 σελίδες : εικόνες