1. Θέμα
    1. Μέση Ανατολή (Περιοχή)
    2. Ιστορία (Έννοια)