1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μέση Ανατολή (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)