Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς : διαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις "Καλειδοσκόπιο"

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας (2ο : 2004 : Μυτιλήνη, Ελλάδα)
 4. Μπούνια, Αλεξάνδρα | Οικονόμου, Μαρία | Νικονάνου, Κλεονίκη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
 5. Πρώτη έκδοση
 6. επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αλεξάνδρα Μπούνια, Νίκη Νικονάνου, Μαρία Οικονόμου
 7. Αθήνα: Εκδόσεις "Καλειδοσκόπιο"
 8. 734 σελίδες : εικόνες ; 29 εκατοστά
 9. 9789604710010
 10. "Το Β' Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας "Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς: διαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία" διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τις 28 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου του 2004." | Κείμενα στα ελληνικά και αγγλικά με αντίστοιχες περιλήψεις στα αγγλικά και ελληνικά
  • Προλογικό σημείωμα

   η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομάς. διαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία.

   εισαγωγή

   ενότητα 1: ο ρολού του μουσείου στη σύγχρονη εποχή

   μουσειακές πρακτικές

   αρχαιολογικά μουσεία και νέες τεχνολογίες

   ενότητα 2: μουσειακή διαχείριση και νέες τεχνολογίες: νέα μοντέλα και στρατηγικές οργάνωσης και λειτουργείας

   ενότητα 3: μουσείο και εκπαίδευση

   εκπαιδευτικά προγράμματα

   ενότητα 4: μουσείο και ερμηνεία

   εκθέσεις και νέες τεχνολογίες

   ενότητα 5: θέματα πολιτιστικής κληρονομάς

   ενότητα 6: πολιτισμική πληροφορική και εικονική πραγματικότητα

   ενότητα 7: μουσείο και διατήρηση

   ενότητα 8: μουσεία και χώρος

   ενότητα 9: περιλήψεις ανακοινώσεων

   ενότητα 10: αναρτημένες ανακοινώσεις

   ενότητα 11: περιλήψεις ανακοινώσεων τοίχου

   Politeianet