Σύγχρονη κοινωνική θεωρία : από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας - Νέα έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. - Αθήνα: Τόπος, 2011

  1. Έκδοση
  2. Craib, Ian (1945-)
  3. Νέα έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη
  4. Αθήνα: Τόπος, 2011
  5. 978-960-499-016-0