Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης αγγλικής έκδοσης του έργου "The empiricists" / Τσούρτη, Σοφία [Μεταφραστής]