Φιλοσοφία της επιστήμης Τόμος Α', Οι ορθολογιστές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Στάχυ, 2000

 1. Έκδοση
 2. Cottingham, John (1943-)
 3. Τσούρτη, Σοφία
 4. Χρύσης, Αλέξανδρος Α. (1958-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Στάχυ, 2000
 7. 338 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. Ιδέες : Ιστορία της Φιλοσοφίας ; 2.
 9. 9608032342
  • Πρόλογος
   1. Το υπόβαθρο
   Ορθολογιστές και εμπειριστές
   Λόγος, σύστημα και αναγκαιότητα
   Ρενέ Ντεκάρτ
   Μπενεντίκτους Σπινόζα
   Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς
   2. Μέθοδος
   Το ξεκίνημα του Ντεκάρτ
   Mathesis universalis
   Μεταφυσικά θεμέλια
   Ανάλυση και σύνθεση
   Προβλήματα της Καρτεσιανής μεθόδου
   Ο Σπινόζα και η «γεωμετρική τάξη»
   Ορισμοί, ουσίες και a priori χαρακτήρας
   Η άρνηση της τυχαιότητας και οι βαθμίδες γνώσης του Σπινόζα.
   Ο Λάιμπνιτς και η «τέχνη του συνδυασμού»
   Αναγκαιότητα, τυχαιότητα και ο «ορθολογισμός» του Λάιμπνιτς.
   Έμφυτες ιδέες
   3. Υπόσταση
   Το κλασικό πλαίσιο
   Ο Ντεκάρτ περί της ουσίας: Θεός, νους και ύλη
   Η ασυμμετρία του δυϊδισμού του Ντεκάρτ
   Ο Σπινόζα και η ανεξάρτητη υπόσταση
   «Θεός ή φύση»
   Η ύπαρξη της αδημιούργητης υπόστασης στον Ντεκάρτ και τον Σπινόζα.
   Η κριτική του Λάιμπνιτς για το οντολογικό επιχείρημα.
   Ο Λάιμπνιτς και η ατομική υπόσταση
   Οι μονάδες: δραστηριότητα και αυτό-περιεκτικότητα.
   Αιτιότητα, σύνδεση και ο ρόλος του Θεού
   4. Ύλη και Νους
   Η Καρτεσιανή ιμματεριαλιστική θεωρία του νου
   Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης
   Η Σπινοζική απάντηση
   Νους και σώμα στον Σπινόζα
   Η κριτική του Λάιμπνιτς για την Καρτεσιανή ύλη
   Η θεωρία του Λάιμπνιτς για το νου
   Ψυχές, συνείδηση και διαύγεια
   5. Ελευθερία και Ηθική
   Θεία αγαθότητα και Καρτεσιανή ελευθερία
   Ο Λάιμπνιτς περί ελευθερίας
   Σπινοζική ελευθερία: προσπάθεια και ορθολογικότητα.
   Η ανθρώπινη φύση και η αγαθή ζωή στον Ντεκάρτ και στον Σπινόζα.
   Λόγος, πίστη και η ανθρώπινη μοίρα
   Αναφορές
   Ι. Κατάλογος συντομογραφιών
   ΙΙ. Βιβλιογραφία
   ΙΙΙ. Υποσημειώσεις

   Politeianet