Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης αγγλικής έκδοσης του έργου "The rationalists" / Τσούρτη, Σοφία [Μεταφραστής]