Πολιτικά κόμματα -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολιτικά κόμματα (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 20ός αιώνας (Γεγονός)