Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική : μεταξύ κράτους και αγοράς - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2005

  1. Έκδοση
  2. Γράβαρης, Διονύσης (1954) | Μουζέλης, Νίκος Π. (1939-) | Καζαμίας, Ανδρέας Μ. (1927-) | Λάβδας, Κώστας Α. (1964-)
  3. Γράβαρης, Διονύσης (1954) | Παπαδάκης, Νίκος Ε.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2005
  6. 514 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
  7. Κοινωνικές επιστήμες
  8. 9604230697
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Εξώφυλλο έκδοσης