Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική : μεταξύ κράτους και αγοράς - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2005

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γράβαρης, Διονύσης (1954) | Μουζέλης, Νίκος Π. (1939-) | Καζαμίας, Ανδρέας Μ. (1927-) | Λάβδας, Κώστας Α. (1964-)
  4. Γράβαρης, Διονύσης (1954) | Παπαδάκης, Νίκος Ε.
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2005
  7. 514 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
  8. Κοινωνικές επιστήμες
  9. 9604230697
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Εξώφυλλο έκδοσης