Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας : οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2003

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Hall, Stuart (1932-2014.) | Gieben, Bram
 4. Τσακίρης, Αθανάσιος | Τσακίρης, Βίκτωρας
 5. Δεύτερη έκδοση
 6. Stuart Hall, Bram Gieben ; μετάφραση Θανάσης Τσακίρης, Βίκτωρ Τσακίρης.
 7. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2003
 8. 494 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 9. Κοινωνικές επιστήμες
 10. 9604609009
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ο Διαφωτισμός και η γέννηση της κοινωνικής επιστήμης / Peter Hamilton -- Η εξέλιξη του σύγχρονου κράτους / David Held -- Η ανάπτυξη της οικονομίας / Vivienne Brown -- Μεταβαλλόμενες κοινωνικές δομές: τάξη και φύλο / Harriet Bradley -- Η πολιτιστική διαμόρφωση της νεωτερικής κοινωνίας / Robert Bocock -- Η Δύση και οι λοιποί: λόγος και εξουσία / Stuart Hall.

   library.panteion