Θεωρίες της Δημοκρατίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004

 1. Έκδοση
 2. Schmidt, Manfred G. (1948-)
 3. Δεκαβάλλα, Ελευθερία
 4. Δώδος, Δημοσθένης Χ.
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2004
 7. 729 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Κοινωνικές επιστήμες
 9. 9604609807
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 649-710) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • σημείωμα των εκδοτών

   πρόλογος

   μέρος πρώτο

   πρόδρομοι των συγχρόνων θεωριών της δημοκρατίας

   1.1 οι πολιτειακές μορφές στην αριστοτελική θεωρία και η δημοκρατία στην "Αθηναίων πολιτεία"

   1.2 από τον Χομπς και την κριτική της δημοκρατίας στις πρώιμες φιλελεύθερες αντιλήψεις του Λοκ για το συνταγματικό πολίτευμα

   1.3 η ιδέα της «περιορισμένης δημοκρατίας» του Μοντεσκιέ

   1.4 μια ριζοσπαστική θεωρία της λαϊκής κυριαρχίας: η συνεισφορά του Ρουσσώ στη θεωρία της δημοκρατίας

   1.5 τα federalist papers: περιορισμός της δημοκρατίας μέσω του ομοσπονδιακού συστήματος, της αντιπροσώπευσης και του φιλελεύθερου συνταγματισμού

   1.6 η σύγκρουση μεταξύ ελευθέριας και ισότητας: ο Τοκβιλ για τη δημοκρατία στην Αμερική

   1.7 μια φιλελεύθερη θεωρία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας: Τζων Στιουαρτ Μιλ

   1.8 ο Μαρξ και η θεωρία της επαναστατικής άμεσης δημοκρατίας

   μέρος δεύτερο

   σύγχρονες θεωρίες της δημοκρατίας

   2.1 η θεωρία της δημοκρατίας του ηγέτη: Μαξ Βέμπερ

   2.2 η δημοκρατία ως μέθοδος: Γιοζεφ Σουμπετερ

   2.3 οικονομική θεωρία της δημοκρατίας: Αντονυ Νταουνς

   2.4 η πλουραλιστική θεωρία της δημοκρατίας

   2.5 θεωρία της κοινωνικής δημοκρατίας

   2.6 θεωρία της συμμετοχικής δημοκρατίας

   2.7 κριτικές θεωρίες της δημοκρατίας

   2.8 σύνθεση θεωρία της δημοκρατίας

   μέρος τρίτο

   συγκριτική έρευνα της δημοκρατίας: εμπειρικές - αναλυτικές θεωρίες της δημοκρατίας

   3.1 κοινοβουλευτική και προεδρικέ δημοκρατία

   3.2 ανταγωνιστική δημοκρατία και δημοκρατία των κοινωνικών συμφωνιών

   3.3 πλειοψηφική δημοκρατία και δημοκρατία της συναίνεσης

   3.4 άμεση δημοκρατία

   3.5 η δημοκρατία των πολιτικών κομμάτων σε συγκριτική προοπτική

   3.6 μετρήσεις δημοκρατικών συνταγμάτων

   3.7 υπάρχει «δημοκρατικό έλλειμμα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

   3.8 λειτουργικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας

   3.9 μεταβάσεις από το αυταρχικό κράτος στη δημοκρατία

   μέρος τέταρτο

   τα υπέρ και τα κατά της δημοκρατίας και των θεωριών της

   4.1 η δημοκρατία ως λύση και ως πηγή προβλημάτων

   4.2 πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών μορφών δημοκρατίας

   4.3 είναι η δημοκρατία πράγματι το καλύτερο πολίτευμα; πορίσματα της σύγκρισης δημοκρατίας-δικτατοριας

   4.4 σύγκριση των θεωριών της δημοκρατίας

   επίμετρο

   συντομογραφίες

   βιβλιογραφία

   ευρετήριο

   ονόματα

   τοπωνύμια

   όροι

   Politeianet