Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά - Ανατύπωση διορθωμένη. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2019

  1. Έκδοση
  2. Κουτσός, Θεόδωρος Β. (1946-)
  3. Ανατύπωση διορθωμένη
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2019
  5. 352 σελίδες : εικόνες
  6. 9604319922