Φυλές και εκτροφή σκύλου και γάτας - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2011

  1. Έκδοση
  2. Τσερβένη Γούση, Αγγελική Σ.
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 2011
  5. 328 σελίδες : εικόνες, πίνακες
  6. 9789603571025