Γεωργία και γεωργικά συστήματα στον κόσμο : εξελικτική πορεία και σύγχρονη εικόνα : η Δυτική Ευρώπη, ο Νέος Κόσμος, η Μεσογειακή ζώνη, η Ρωσία, οι χώρες της Κ.Α.Ε. - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2016

  1. Έκδοση
  2. Γιδαράκου, Ισαβέλλα
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2016
  5. 336 σελίδες : πίνακες, κατόψεις, χάρτες
  6. 9789603339861