Η νεωτερικότητα σήμερα : οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2003

Bibliographic Info

Manifestation
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2003
570 σελίδες : εικόνες ; 25 εκατοστά
Κοινωνικές Επιστήμες
9604608991
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

πρόλογος

εισαγωγή

βιβλιογραφικές αναφορές

κεφάλαιο 1: φιλελευθερισμός, μαρξισμός και δημοκρατία

κεφάλαιο 2: μια παγκόσμια κοινωνία;

κεφαλαιο 3: περιβαλλοντικές προκλήσεις

κεφάλαιο 4: μεταβιομηχανισμός και μεταφορντισμός

κεφάλαιο 5: κοινωνικός πλουραλισμός και μετανεωτερικότητα

κεφάλαιο 6: το ζήτημα της πολιτιστικής ταυτότητας

κεφάλαιο 7: το πρόταγμα του διαφωτισμού υπο επανεξέταση

βιβλιογραφικές αναφορές

ευρετήριο όρων

ελληνόγλωσσο ευρετήριο ονομάτων

ξενόγλωσσο ευρετήριο ονομάτων

Politeianet