Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους - Πέμπτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2014

  1. Manifestation
  2. Πέμπτη αναθεωρημένη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Discrete Mathematics and Its Applications"
  3. Rosen, Kenneth H.
  4. Σουραβλάς, Σταύρος Ι.
  5. Μποζάνης, Παναγιώτης Δ. (1970-)
  6. Πέμπτη έκδοση
  7. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2014
  8. πίνακες, σχήματα ; 25 εκατοστά
  9. 978-960-418-144-5