1. Πρόσωπο
  2. Καθηγητής πανεπιστημίου
  3. Γεωδαισία - Τοπογραφία
  4. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ | Ιωάννης Δημ. Δούκας
Φωτογραφία προσώπου