Μπακαλάκη, Αλεξάνδρα

 1. Πρόσωπο
 2. Γυναίκα
 3. 1953
 4. Θεσσαλονίκη
 5. gr
 6. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
 7. Κοινωνική ανθρωπολογία
 8. Ελληνική | Αγγλική
  • Συμμετοχή σε συλλογικά έργα (2013) Ελληνικά παράδοξα, Αλεξάνδρεια (2011) Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Εκδόσεις Πατάκη (2011) Γλώσσα και σεξουαλικότητα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου (2010) Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια (2006) Περιπέτειες της ετερότητας, Αλεξάνδρεια (2003) Το παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας [εισήγηση] (1998) Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Ελληνικά Γράμματα
 9. Greece
  • Η Αλεξάνδρα Μπακαλάκη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1953. Σπούδασε Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Buffalo στις Η.Π.Α. Έχει διδάξει ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τώρα διδάσκει στο Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ερευνητικά έχει ασχοληθει με ζητήματα που αφορούν το φύλο και το σώμα και πρόσφατα τη φιλανθρωπία. Ενδεικτικά έργα: "Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο" (επιμ.) Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1994· "Locked into Security, Keyed into Modernity: The Selection of Burglaries as source of risk in Greece", Ethnos 68: 209-229, 2003. Έχει επίσης δημοσιεύσει άρθρα σε ξένα και ελληνικά περιοδικά πάνω σε ζητήματα κοινωνικού φύλου και πολιτισμού. ⟶ Biblionet