Ψυχολογία της συμπεριφοράς - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2007

  1. Manifestation
  2. Mellon, Robert (1959-)
  3. Ξενάκη, Χρύσα
  4. Δεύτερη έκδοση
  5. Αθήνα: Τόπος, 2007
  6. vii, 1004 σελίδες, σχεδιαγράμματα, πίνακες ; 27 εκατοστά
  7. Ψυχολογία
  8. 978-960-6760-16-7