Αμπελογραφία - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Τροπή, 2015

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Δεύτερη έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Τροπή, 2015
336 σελίδες : εικόνες, πίνακες
9789609935708