Λειτουργικά τρόφιμα : ο ρόλος τους στην προαγωγή της υγείας - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2015

  1. Έκδοση
  2. Κουτελιδάκης, Αντώνιος Ε. (1981-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2015
  5. 400 σελίδες : πίνακες, εικόνες
  6. 9789604564255