Πολιτικές ισότητας των φύλων : ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και εθνικές πρακτικές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2008

 1. Έκδοση
 2. Braithwaite, Mary
 3. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής
 4. Στρατηγάκη, Μαρία
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Gutenberg, 2008
 7. 398 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής ; 136.
 9. 9789600112702
 10. Πάνω από τον τίτλο: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Προλογικό Σημείωμα
   Εισαγωγή
   ΜΕΡΟΣ Ι
   Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
   1957 - 2007: Πενήντα χρόνια πολιτικών ισότητας στην Ε.Ε. Μία κριτική ανασκόπηση
   ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Η ένταξη της ισότητας των φύλων στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα
   EMANUELA LOMBARDO
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
   Τα δημόσια οικονομικά και η διάσταση του φύλου: βασικές έννοιες και εφαρμογές
   ELIZABETH VILLAGOMEZ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
   Διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: ενδοοικογενειακή βία και διεθνική σωματεμπορία
   ΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ - ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
   Οι επιδράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ισότητας των φύλων στα κράτη - μέλη: Τα αποτελέσματα του προγράμματος
   EQUAPOL
   MARY BRAITHWAITE
   ΜΕΡΟΣ ΙΙ
   Εθνικές κριτικές
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
   Διακρατικές συγκρίσεις ως προς την ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές: Τα αποτελέσματα του προγράμματος EQUAPOL
   MARY DALY
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
   Η ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές: Η περίπτωση της Νορβηγίας
   ANNE HAVNOR
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
   Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Τουρκίας και η επίδρασή του στη θέση των γυναικών: Από τον κεμαλικό εκσυγχρονισμό στο πολιτικό Ισλάμ
   ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
   Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση: επισκόπηση και αποτίμηση των πολιτικών της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα
   ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
   Η ένταξη της ισότητας των φύλων στην πολιτική για την εκπαίδευση και στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
   ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
   Α. Επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων
   Β. Γλωσσάρι βασικών εννοιών
   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

   Politeianet