1. Πρόσωπο
  2. Καθηγητής πανεπιστημίου
  3. Πανεπιστήμιο Πάτρας. Τμήμα Πολιτικών μηχανικών | Wikipedia
Φωτογραφία προσώπου