Κανόνες και αντινομίες στην πολιτική - Ανατύπωση Δεύτερς έκδοσης. - Αθήνα: Πόλις, 2010

 1. Έκδοση
 2. Ψυχοπαίδης, Κοσμάς, (1944-2004)
 3. Ανατύπωση Δεύτερς έκδοσης
 4. Αθήνα: Πόλις, 2010
 5. 670 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9607478924
 7. Περιέχει ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • εισαγωγή

   ι. πολιτικοί κανόνες, μορφές ιδιοποίησης και φυσικό δίκαιο

   ιι. η ανάδειξη της νεωτερικής θεωρίας της πολίτικης

   ιιι. θεμελιώσεις και αντινομίες της κανονιστικής παράδοσης στην πολιτική σκέψη

   διαλεκτική, υλισμός, επανάσταση και πάλι;

   φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός και δημοκρατία; μεταλλαγές και μετατοπίσεις μιας προβληματικής σχέσης

   ορθολογισμός και αξιολογία στην κοινωνική θεωρία

   πίνακας πρώτων δημοσιεύσεων

   ευρετήριο ονομάτων

   ευρετήριο θεμάτων

    

   Politeianet