Βατάλης, Αργύριος Σ.

  1. Πρόσωπο
  2. Καθηγητής πανεπιστημίου
  3. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονία