1. Πρόσωπο
  2. Καθηγητής πανεπιστημίου
  3. Βιολογία - Οικολογία
  4. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Βιολογίας
Φωτογραφία προσώπου