Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2008

 1. Έκδοση
 2. Gough, Ian (1942-)
 3. Βατικιώτης, Λεωνίδας
 4. Γράβαρης, Διονύσης (1954) | Σπουρδαλάκης, Μιχάλης (1945)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2008
 7. 277 σελίδες : διαγράμματα ; 24 εκατοστά
 8. Κοινωνικές επιστήμες
 9. 9789604495368
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία σελίδες 263 - 269 και ευρετήριο σελίδες 271- 277
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος στην ελληνική έκδοση: Μια συνοπτική αναθεώρηση /Ian Gough -- Εισαγωγή του επιμελητή (στην αγγλική έκδοση) /Peter Leonard -- Πρόλογος -- 1. Εισαγωγή: Τι είναι πολιτική οικονομία; Τι είναι το κοινωνικό κράτος; -- 2. Η καπιταλιστική οικονομία -- 3. Το κράτος και οι «προνοιακές» του δραστηριότητες -- 4. Οι καταβολές του κοινωνικού κράτους -- 5. Επέκταση των κοινωνικών δαπανών -- 6. Το κοινωνικό κράτος και η καπιταλιστική οικονομία -- 7. Κοινωνικό κράτος και κρίση -- Πολιτικό υστερόγραφο -- Παράρτημα Α: Μια αναφορά στις πρόσφατες μαρξιστικές διαμάχες για το καπιταλιστικό κράτος -- Παράρτημα Β: Οι δραστηριότητες του καπιταλιστικού κράτους και η οικονομική τους σημασία -- Παράρτημα Γ: Ο κρατικός τομέας και ο καπιταλιστικός τομέας -- Παράρτημα Δ: Μια σημείωση για τον αγοραίο και τον μη αγοραίο τομέα -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο.

   library.panteion