Μεγάλη Βρετανία -- Οικονομική πολιτική -- 1945-1979

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μεγάλη Βρετανία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Οικονομική πολιτική (Έννοια)
    3. 1945-1979 (Γεγονός)