Η οικονομία των ανισοτήτων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πόλις, 2007

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Piketty, Thomas (1971-)
 4. Παπαδάκη, Ελίζα
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Thomas Piketty ; μετάφραση Ελίζα Παπαδάκη.
 7. Αθήνα: Πόλις, 2007
 8. 192 σελίδες ; 21 εκατοστά
 9. Πολιτική και οικονομία
 10. 9789604351428
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 183-190)
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή
   1
   Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟYΣ
   Οι διάφοροι τύποι εισοδήματος
   Η ανισότητα των μισθών
   Διεθνείς συγκρίσεις
   Η ανισότητα των εισοδημάτων
   Διεθνείς συγκρίσεις
   Οι ανισότητες στον χώρο και στον χρόνο
   Η ιστορική εξέλιξη της ανισότητας
   Από τους μεγάλους ιστορικούς νόμους στις αβεβαιότητες
   Από τους μισθούς στα εισοδήματα
   Η ανισότητα απέναντι στην απασχόληση
   2
   Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   Το μερίδιο του κεφαλαίου στο συνολικό εισόδημα
   Το ζήτημα της υποκατάστασης κεφαλαίου/εργασίας
   Ένας συμβιβασμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων θεωριών;
   Η δυναμική της κατανομής του κεφαλαίου
   Η θεωρία της τέλειας πίστωσης και της σύγκλισης
   Το πρόβλημα της ατέλειας της αγοράς κεφαλαίου
   3
   Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   Ανισότητα των μισθών και ανισότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου
   Η ερμηνευτική ικανότητα της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου
   Πώς να αναδιανείμουμε τους μισθούς;
   Ποια είναι η πηγή της ανισότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου;
   Οι κοινωνικοί προσδιορισμοί της ανισότητας των μισθών
   Ο ρόλος των συνδικάτων στη διαμόρφωση των μισθών
   Η μονοψωνιακή δύναμη των εργοδοτών
   Μισθοί αποτελεσματικότητας και δίκαιοι μισθοί
   4
   ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ
   Η αμιγής αναδιανομή
   Οι μέσοι και οριακοί συντελεστές της αναδιανομής
   Η δίκαιη δημοσιονομική αναδιανομή
   Οι αποτελεσματικές αναδιανομές
   Αναδιανομή και κοινωνικές ασφαλίσεις
   Αναδιανομή και ζήτηση
   Βιβλιογραφία

   Politeianet