1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Strang, Gilbert (1934-)
  2. 2003
  3. Αγγλική
    1. Άλγεβρα, Γραμμική