Εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα / Ελένη Πρόκου ; διόρθωση,επιμέλεια Μαρία Λιάκου. - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος, 2009

 1. Έκδοση
 2. Πρόκου, Ελένη
 3. Λιάκου, Μαρία
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος, 2009
 6. 194 σελίδες : Πίνακες ; 24 εκατοστά
 7. 9789606619465
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [165]-173) και ευρετήριο.
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος -- Ευχαριστίες -- Μέρος πρώτο: Πολιτικές δια βίου μάθησης στην Ευρώπη -- Κεφάλαιο 1: Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και δια βίου μάθηση -- Κεφάλαιο 2: Συγκριτική προσέγγιση στις πολιτικές δια βίου μάθησης στην Ευρώπη: οι περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και της Ελλάδας -- Μέρος δεύτερο: Πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα -- Κεφάλαιο 3: Εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση: έννοια και πολιτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα -- Κεφάλαιο 4: Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ρυθμίσεις, προγράμματα, χρηματοδότηση, συμμετοχή -- Κεφάλαιο 5: Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ρυθμίσεις, προγράμματα, χρηματοδότηση, συμμετοχή -- Κεφάλαιο 6: Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: συμπληρωματικές ή συγκρουσιακές καταστάσεις; -- Συμπεράσματα -- Βιβλιογραφία -- Νόμοι - εκθέσεις - αρχεία -- Πηγές από το διαδίκτυο -- Παραρτήματα -- Ευρετήριο πινάκων.

   Library.panteion