1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Στρατιωτικές βάσεις, Αμερικανικές (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)