1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας και είναι ένας εισαγωγικός οδηγός στις τεχνολογίες του ψηφιακού κειμένου, της ψηφιακής φωτογραφικής εικόνας, του ψηφιακού ήχου και βίντεο, συμπεριλαμβανομένης μιας εισαγωγής στη γλώσσα υπερκειμένου HTML.
      Εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές και έννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση της δομής των μέσων με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση αντίστοιχων εφαρμογών λογισμικού για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου.

      Κάλλιπος