Σημασιολογία, έννοιες, συγκριτική μέθοδος : κείμενα του Giovanni Sartori - Πρώτη έκδοσης. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2004

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Sartori, Giovanni (1924-2017)
 4. Σεφεριάδης, Σεραφείμ Ι.
 5. Πρώτη έκδοσης
 6. Giovanni Sartori ; επιλογή, επιμέλεια, εισαγωγή Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης.
 7. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2004
 8. 373 σελίδες ; 21 εκατοστά
 9. Βιβλιοθήκη πολιτικής κοινωνιολογίας
 10. 9600217920
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. 335-348) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • σημείωμα: Ηλίας Kατσουλης

   σημείωση για τη μετάφραση

   πολιτική επιστήμη, συγκριτική πολιτική: κρίση στην «κανονική επιστήμη»; (εισαγωγή: σ. ι. Σεφεριάδης)

   φιλοσοφία, θεωρία και επιστήμη της πολίτικης (1974)

   στρεβλή συγκρότηση εννοιών στη συγκριτική πολιτική (1970)

   συγκρίνοντας: έγκυρα και εσφαλμένε (1991)

   ολοκληρωτισμός - η μανία των μοντέλων και μαθαίνοντας από λάθη (1993)

   εννοιολογική ανάλυση: κατευθυντήριες γραμμές (1984)

   παράρτημα

   γλωσσάριο

   βιβλιογραφία

   θεματικό ευρετήριο

   ευρετήριο ονομάτων

   Politieanet