Η ελληνική οικονομία στη "μακρά διάρκεια", 1954-2005 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πόλις, 2008

 1. Έκδοση
 2. Ιορδάνογλου, Χρυσάφης Ι. (1952-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Πόλις, 2008
 5. 540 σελίδες : σχεδιαγράμματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
 6. 9789604351909
  • I. Εισαγωγή -- Μέρος πρώτο: Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και η εξέλιξή τους -- II. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και ΑΕΠ κατά κεφαλή -- III. Η διανομή του εισοδήματος και η δαπάνη της οικονομίας -- IV. Τα άλλα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη: α. Ανεργία -- Β. Παραγωγικότητα της εργασίας Γ. Πληθωρισμός -- Δ. Εξωτερικές συναλλαγές Ε. Δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος -- Μέρος δεύτερο Η ελληνική οικονομία από τη σκοπιά της παραγωγής: οι τρείς μεγάλοι τομείς της οικονομίας -- V. Πρωτογενής τομέας: αγροτική παραγωγή -- VI. Δευτερογενής τομέας: μεταποιητική βιομηχανία, ενέργεια -- VII. Τριτογενής τομέας: υπηρεσίες -- Μέρος τρίτο: Οι αγορές εργασίας και κεφαλαίου -- VIII. Η αγορά εργασίας -- IX. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα -- Μέρος τέταρτο: Οι οικονομικοί μηχανισμοί του κράτους και τα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής -- X. Δημοσιονομική πολιτική -- XI. Νομισματική και συναλλαγματική πολιτική -- Μέρος πέμπτο: Σύνθεση: η ελληνική οικονομία 1954-2005 -- XII: ΕΕ και ελληνική οικονομία: αποκαθήλωση του προστατευτισμού και κοινοτικοί πόροι -- XIII. 1954-73. Η περίοδος της ανάπτυξης -- XIV. 1974-2005. Επιβράδυνση, στασιμότητα και ανάκαμψη.

   library.panteion