Ντζούφρας, Ιωάννης [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στον προγραμματισμό και στη στατιστική ανάλυση με R

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το σύγγραμμα αυτό έχει σκοπό να εισάγει φοιτητές που ασχολούνται με τη στατιστική στον προγραμματισμό με τη στατιστική γλώσσα της R η οποία έχει γίνει το standard εργαλείο στατιστικής ανάλυσης προγραμματισμού για τις επιστήμες σχετικές με την ανάλυση δεδομένων. Το μάθημα ξεκινάει περιγράφοντας τα βασικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην R, συνεχίζει με τι κλασσικές συντάξεις προγραμματισμού για βρογχους (for-loops) και υποσυνθήκη εκτέλεση εντολών (if, else, ifelse). Στη συνέχεια προχωράμε με την εισαγωγή δεδομένων και τις βασικές εντολές για ανάλυση δεδομένων ολοκληρώνοντας με τ

      Κάλλιπος