Παπαδοπούλου, Τριανταφυλλιά [Συγγραφέας]. Συνταγματικό δίκαιο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Πρόκειται για εγχειρίδιο με αντικείμενο το οργανωτικό μέρος του συνταγματικού δικαίου. Το βιβλίο διαιρείται σε 8κεφάλαια, με το ακόλουθο περιεχόμενο (παρότι οι τίτλοι τους μπορεί να είναι συντομότεροι):
   1. Κράτος, Κυριαρχία και Συνταγματισμός
   2. Το Σύνταγμα ως Αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου: Έννοια, Δημιουργία, Διακρίσεις και Λειτουργίες του Συντάγματος
   3. Το Σύνταγμα ως μήτρα της έννομης τάξης
   4. Κοινωνικό κράτος δικαίου και διάκριση των λειτουργιών
   5. Η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία
   6. Βουλή, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
   7. Η λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος
   8. Αναθεώρηση, τροποποίηση και εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος
   Κάλλιπος