Βερύκιος, Βασίλειος

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα