Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία : σύγχρονες τάσεις - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γκέφου - Μαδιανού, Δήμητρα
 4. 1η έκδοση
 5. Δήμητρα Γκέφου - Μαδιανού
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2011
 7. Εκδόσεις Πατάκη
 8. Αθήνα
 9. 673 σελίδες
 10. Ανθρωπολογικοί ορίζοντες
 11. 978-960-16-4285-7
 12. Είναι ακριβής ανατύπωση από την έκδοση των εκδόσεων Ελληνικά Γράμματα
 13. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήρια
φωτογραφία εξωφύλλου
  • Πρόλογος α' έκδοσης Πρόλογος νέας έκδοσης Ι. Εισαγωγή: Από την ολιστική προσέγγιση στις μερικές αλήθειες ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΕΦΟΥ-ΜΑΔΙΑΝΟΥ II. Τα μετά την κριτική της εθνογραφίας GEORGE MARCUS III. Ο κινηματογράφος ως εθνογραφία και ως πολιτισμική κριτική MICHAEL M. J. FISCHER IV. Υπό παρατήρησιν: Κείμενα και υποκείμενα ανθρωπολογικών πρακτικών ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΣΚΟΥΤΕΡΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ V. Χρόνος, αφηγήσεις και η πολλαπλότητα των αναπαραστάσεων του παρελθόντος MAURICE BLOCH VI. Συναντήσεις στον Ειρηνικό: Δομή και συμβάν στην ανθρωπολογική ιστορία ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ VII. Ο θάνατος του θετικισμού είναι υπερβολή PETER LOIZOS VIII. Ιθαγενής εθνογραφία, πολιτική ευπρέπεια και το σχέδιο μιας κοσμοπολίτικης ανθρωπολογίας ADAM KUPER IX. Ιθαγενής ανθρωπολογία: Μια αντίφαση στους όρους; KIRSTEN HARSTRUP Χ. Αναστοχασμός, ετερότητα και ανθρωπολογικοί οίκοι: Διλήμματα και αντιπαραθέσεις ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΕΦΟΥ-ΜΑΔΙΑΝΟΥ XI. Δύναμη και γνώση στις πολιτισμικές αναπαραστάσεις: Σκέψεις από την επιτόπια έρευνα Α. ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ XII. Η κοινωνική ποιητική: Όψεις από την ελληνική εθνογραφία MICHAEL HERZFELD XIII. Λόγοι για το φύλο και αναπαραστάσεις της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας στην Ελλάδα του 19ου και 20ου αιώνα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ XIV. Ιδιώματα του ανήκειν: Πολυγλωσσικές (συν)αρθρώσεις της τοπικής ταυτότητας σε μια ελληνική κωμόπολη της Μακεδονίας JANE COWAN XV. Η περιοχή της Μεσογείου ως πρόκληση στην πολιτισμική ανθρωπολογία και οι προκλήσεις στη μεσογειακή εθνογραφία HENK DRIESSEN Οι συγγραφείς του τόμου Ευρετήριο κύριων ονομάτων Ευρετήριο εννοιών και πραγμάτων Φυλές που αναφέρονται στον τόμο
  • Η δεκαετία του 1980 καθιερώθηκε ως δεκαετία της Πολιτισμικής Κριτικής για την ανθρωπολογία και ο αντίκτυπός της ήταν και συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι μεγάλος. Το νέο στοιχείο που το ρεύμα αυτό επέβαλε και κατακύρωσε είναι η επίγνωση ότι στη μελέτη μιας κοινωνίας κάθε προσέγγιση είναι μερική και επομένως αναπόφευκτα μερική είναι και η γνώση που προκύπτει για τον συγκεκριμένο κάθε φορά "κόσμο". Με βάση αυτή την πεποίθηση, ο περιορισμός του εύρους της προσέγγισης καθώς και της κλίμακας της θεώρησης έδωσε έμφαση στα ιστορικά και πολιτικά συμφραζόμενα του μερικού, ανάγοντας έτσι τις "μερικές αλήθειες" σε μια από τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπολογίας. Έτσι, η ανθρωπολογική θέαση, ενώ χάνει σε έκταση, κερδίζει σε βάθος, σαν αυτή του εκτιμητή πολυτίμων λίθων ο οποίος βλέπει το αντικείμενό του μέσα από ειδικό φακό που του επιτρέπει την παρατήρηση από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δείγματα της ποικιλία και του πολυσύνθετου μωσαϊκού που κατέληξε να είναι ο σύγχρονος ανθρωπολογικός λόγος αποτελούν και τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο. Κείμενα που, παρότι γράφηκαν μια δεκαετία και πλέον πριν, διατηρούν μέχρι σήμερα τον δυναμισμό και την αναλυτική τους εμβέλεια. Η γεωγραφική εξάπλωση των εθνογραφικών παραδειγμάτων εκτείνεται από την Ισλανδία μέχρι τη Μαδαγασκάρη και τη Μελανησία, με ενδιάμεσους σταθμούς την Πολωνία και το Ιράν, αλλά με κεντρικό πυρήνα την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Μερικοί από τους σημαντικότερους σύγχρονους ανθρωπολόγους συμμετέχουν ο καθένας από τη σκοπιά του στην παραπέρα ανάπτυξη του παραπάνω προβληματισμού. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)