Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους : φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2004

  1. Manifestation
  2. Κορασίδου, Μαρία (1959-)
  3. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2004
  4. 261 σελίδες ; 22 εκατοστά
  5. 9608041589
  6. Περίληψη της Μαρίας Κορασίδου στα γαλλικά
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες [227]-247, ευρετήριο σελίδες [249] - 255 και rèsumè: σελίδες [257]-258
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης
    • Προλογικό Σημείωμα -- Κεφάλαιο Πρώτο. Η ελληνική κοινωνία απέναντι στους φτωχούς της στις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες -- Κεφάλαιο Δεύτερο. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Αθήνα το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα -- Κεφάλαιο Τρίτο. Πρόνοια και ηθικοποίηση των φτωχών παιδιών: Α. Το φαινόμενο της εγκατάλειψης των παιδιών και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών -- Β. Τα ορφανά, το Ορφανοτροφείο κοριτσιών Αμαλιείο και το Ορφανοτροφείο αγοριών Χατζηκώνστα -- Γ. Η σχολή των απόρων παιδιών του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσού» -- Κεφάλαιο Τέταρτο. Οι γυναίκες και τα κορίτσια του λαού: θεμέλιο του λαίκού σπιτιού -- Επίλογος -- Πηγές - Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο - Resume.