1. Θέμα
    1. Φτώχεια (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)
    3. Αθήνα (Περιοχή)
    4. 19ος αιώνας (Γεγονός)