1. Θέμα
    1. Φιλανθρωπίες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 19ος αιώνας (Γεγονός)