Παπαστάμου, Στάμος (1952-) [Συγγραφέας]. Περί τρομοκρατίας ψυχο-λόγος

Έργο (αυτοτελές έργο)
2009
Ελληνικά | Αγγλικά
 • Η έκδοση αυτού του βιβλίου αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της ελληνόγλωσσης γραμματείας σε θέματα που άπτονται των φαινομένων της πολιτικής βίας και της τρομοκρατίας. Περιλαμβάνει κείμενα γραμμένα από διάφορους κοινωνικούς ψυχολόγους, οι οποίοι εκθέτουν θεωρητικές απόψεις ή παρουσιάζουν ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τα φαινόμενα αυτά. Στόχος είναι η ανάδειξη της συνθετότητας, του επιστημονικού, πολιτικού και ιδεολογικού ενδιαφέροντος και των δυνατοτήτων που χαρακτηρίζει, παρουσιάζει και κρύβει αντίστοιχα η κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση της τρομοκρατίας.

  Το κριτήριο που πρυτάνευσε στην επιλογή των κειμένων που δημοσιεύονται εδώ βασίζεται στην άποψη ότι είναι αναγκαία η οργανική και ενσυνείδητη ένταξη των επιστημονικών ερωτημάτων στο γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο των φαινομένων που αποτελούν το εκάστοτε επιστημολογικό διακύβευμα.

  Έτσι, το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει για τον αναγνώστη ένα πρώτο ερέθισμα για περαιτέρω προβληματισμό πάνω στη δύσκολη έννοια και την πολλαπλή πραγματικότητα της πολιτικής βίας και της τρομοκρατίας, ωθώντας τον να ξανασκεφτεί την ονομαστική αξία, χρήση και κατάχρηση εννοιών όπως "ελευθερία", "δικαιοσύνη", "τάξη", "διεκδίκηση", και ενδεχομένως να αναγνωρίσει -και οπωσδήποτε να μην αγνοήσει- τον αναπόφευκτο και ταυτόχρονα αδικαιολόγητο χαρακτήρα της βίας.

  Περιέχονται τα κείμενα:
  - Martha Crenshaw, "Η ψυχολογία της τρομοκρατίας: Ένα πρόγραμμα για τον 21ο αιώνα"
  - Kevin Lanning, "Στοχασμοί πάνω στην 11η Σεπτεμβρίου: Διδάγματα από τέσσερις ψυχολογικές προσεγγίσεις"
  - Andrew Silke, "Θάρρος σε σκοτεινά σημεία: Στοχασμοί σχετικά με την ψυχολογία του τρομοκράτη"
  - Στάμος Παπαστάμου, "Πολιτική ή κοινωνική ψυχολογία της "τρομοκρατίας": Ιδεολογικό δίλημμα ή επιστημολογική επιλογή;"
  - Jacob Shamir, Khalil Shikaki, "Αυτοεξυπηρετούμενες προσλήψεις της τρομοκρατίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων"
  - Alice F. Healy, Joshua M. Hoffman, Francis A. Beer, Lyle E. Bourne Jr., "Τρομοκράτες και δημοκράτες: Ατομικές αντιδράσεις σε διεθνείς επιθέσεις"
  - Muriel Dumont, Vincent Yzerbyt, Daniel Wigboldus, Ernestine H. Gordijn, "Κοινωνική κατηγοριοποίηση και αντιδράσεις φόβου στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου"
  - Donna Henderson - King, Eaaron Henderson - King, Bryan Bolea, Kurt Koches, Amy Kauffman, "Αναζητώντας ερμηνείες ή εκτοξεύοντας βόμβες: Οι πεποιθήσεις ως προβλεπτικοί παράγοντες των αντιδράσεων απέναντι στην τρομοκρατία"
  - Giora Keinan, Avi Sadeh, Sefi Rosen, "Στάσεις και αντιδράσεις απέναντι στον τρόπο κάλυψης τρομοκρατικών ενεργειών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης"
  - Leonie Huddy, Stanley Feldman, Theresa Capelos, Colin Provost, "Οι συνέπειες της τρομοκρατίας: Αποσαφηνίζοντας τις επιδράσεις της προσωπικής και της εθνικής απειλής"
  - Deborah J. Schildkraut, "Όσο περισσότερο αλλάζουν τα πράγματα... Αμερικάνικη ταυτότητα και αντιδράσεις της μάζας και της ελίτ στην 11η Σεπτεμβρίου"
  - Mark Jordan Landau, Sheldon Solomon, Jaime Arndt, Jeff Greenberg, Tom Pyszczynski, Claude H. Miller, Florette Cohen, Daniel M. Ogilvie, "Αλλά ρήσε ημάς από του πονηρού: Οι επιδράσεις της πρόδηλης θνητότητας και της υπόμνησης της 11ης Σεπτεμβρίου στην υποστήριξη του προέδρου Τζορτζ Μπους"
  - Στάμος Παπαστάμου, Γεράσιμος Προδρομίτης, Τηλέμαχος Ιατρίδης, "Η ελληνική πρόσληψη της "ευρωπαϊκής 11ης Σεπτεμβρίου": Κόστος σε ζωές vs κόστος για τη δημοκρατία"
  - Παράρτημα

  Biblionet